Aktuálne platné verzie aplikácií.

 

WinIBEU

 ver. 3.03.0   od 28.09.2009

 

WinPAM

ver. 7.06       od 16.11.2009